• unipac-1
  • unipac-slide2
  • slide3
  • unipac-slide4

Phong tặng 6 danh hiệu nghệ nhân nghề truyền thống

Ngày 17/9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa ban hành Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh TT-Huế năm 2012 cho 6 cá nhân.

Các nghệ nhân được phong tặng đợt này thuộc 5 lĩnh vực ngành nghề truyền thống của TT-Huế, gồm: 1 nghệ nhân làm diều, 2 nghệ nhân làm nghề mây tre đan, 1 nghệ nhân làm hoa giấy, 1 nghệ nhân là thợ in và vẽ tranh giấy và 1 nghệ nhân là thợ điêu khắc.

Theo đó, gồm: ông Nguyễn Văn Hoàng, Thợ làm Diều, Giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Huế; ông Thái Phi Hùng, Thợ làm nghề mây tre đan (Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); ông Thân Văn Huy, Họa sĩ, Thợ làm Hoa giấy (Cơ sở sản xuất hoa giấy truyền thống Thân Văn Huy); ông Võ Chức, Thợ làm nghề mây tre đan (Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền); ông Kỳ Hữu Phước, Thợ in và vẽ tranh giấy (Cơ sở sản xuất Kỳ Hữu Phước, Lại Âu, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) và ông Ngô Đức Phi, Thợ Điêu khắc (Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Ngô Đức Phi, Khu làng nghề Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền).

17918-afc73

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước vẽ tranh giấy dân gian tại nhà. Ông có công trong việc phục hồi lại loại tranh tín ngưỡng dân gian của Huế đã mai một với thêm mẫu mới đa dạng nhưng vẫn giữ được “hồn” quê hương

Được biết, 6 nghệ nhân được phong tặng đợt này là những nghệ nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc duy trì, phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn tỉnh TT-Huế trong thời gian qua.

Đại Dương

Ý kiến của bạn

*